home > Vše o nákupu > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

Společnost MTE spol. s r.o., provozující tyto webové stránky, zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím těchto webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z objednávek, dotazníků, komentářů a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel tyto údaje zlikviduje.

Provozovatel těchto stránek tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům provozovatele. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti, ani třetím stranám.

Shrnutí

Velice si vážíme Vaší důvěry a přízně. Vaše údaje a soukromá data chráníme zabezpečením našeho administračního systému před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom mohli osobním způsobem, flexibilně a v co nejvyšší kvalitě pro Vás, zkvalitňovat naše služby. Neposkytujeme je v žádném případě třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním a nakupováním v našem internetovém obchodě souhlasíte se shromažďováním a používáním kontaktních informací o Vás a povaze Vašich nákupů po neurčitou dobu. Pravidla nakládání s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnu k jejich změně, budou postupy nových pravidel publikovány a veřejné.

Osobní údaje zákazníka, je možno na jeho žádost vymazat z naší databáze. Zákazník tak může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky. Tento výmaz není možný u zákazníků, kteří porušili smluvní závazky, či mají pohledávky vůči prodávajícímu.