home > E-shop > Respirátory, roušky > Respirátor SUP FFP2 NR D

Respirátor SUP FFP2 NR D

KategorieRespirátory, roušky ZnačkaSup Air Dostupnost skladem
45 Kč (37 Kč bez DPH)
Koupit
Norma EN149:2001 + A1:2009, hmotnost 9 g.

OBLAST POUŽITÍ
  • Pro příležitostné použití ve velmi prašném prostředí. Ochrana proti FFP1 a málo toxickým pevným a kapalným aerosolúm, jako jsou částice dřeva, minerální oleje, křemen, měď, hliník, bakterie, houby a mycobacterium tuberculosis (TB).
  • Textilní průmysl, řemeslný průmysl, hutní průmysl, těžební průmysl, podzemní civilizace strojírenství, dřevo, svařování, tavení, řezání kovů, nemocnice, laboratoře, lékařské řízení

NÁVOD K POUŽITÍ
  
Důležité : Tyto respirátory jsou osobní ochrannou výbavou kategorie III (PPE) a jsou označeny značkou CE v souladu s nařízením Evropské komise (EU) 2016/425, EN 149: 2001 + A1: 2009. Jednorázové respirátory proti tuhým a kapalným aerosolům jsou zařazeny do jedné ze tří kategorií: FFP1, FFP2 nebo FFP3.  Než začnete číst následující informace, laskavě zkontrolujte, do které kategorie respirátor náleží – kategorie je uvedena jak na obale, tak na respirátoru.

Použití:
  • FFP1 : ochrana proti netoxickým pevným a kapalným aerosolům (např.olejové kapénky) v koncentracích do 4 x OEL nebo 4 x PEL, [tj. APF=4].
  • FFP2 : ochrana proti netoxickým a málo až středně toxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejové kapénky)  v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x PEL, [tj. APF=10].
  • FFP3 : ochrana proti netoxickým, málo až středně toxickým a vysoce toxickým pevným a kapalným aerosolům (např. olejové kapénky) v koncentraci do 50 x OEL nebo 20 x PEL, [tj. APF=20]. NEPOUŽÍVEJTE tento respirátor proti parám/plynům v koncentracích větších než 1 x MAC/OEL/TLV, [tj. NPF=1] nebo 1 x WEL, [tj. APF=1]
Poznámka: OEL = Limit pracovní expozice. PEL = přípustný expoziční limit.  APF = Určený ochranný faktor.
 
Zkontrolujte před použitím: Před použitím prověřte zda na respirátoru, včetně všech jeho součástí nejsou díry, trhliny nebo jiná poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození NEPOUŽÍVEJTE jej a vezměte si nový respirátor.