home > Pohyb > Diabetes mellitus a pohyb

Diabetes mellitus a pohyb

Diabetes mellitus 1. a 2. typu jsou chronická onemocnění látkové výměny, kterými trpí v České republice 800 tisíc obyvatel (a asi další 200 tisíc o své chorobě zatím neví). Je-li diabetes špatně či nedostatečné léčen způsobuje řadu akutních i dlouhodobých zdravotních komplikací. V současné době jim však dokážeme úpravou stravovacích a pohybových zvyklostí a za pomocí moderní farmakoterapie účinně předcházet.
Léčba diabetu stojí na třech hlavních pilířích:

  • strava
  • pohyb
  • léky, inzulín

Úpravu jídelníčku a pohybové zátěže označujeme jako režimová opatření léčby diabetu. Ta doprovází diabetika po celou dobu jeho onemocnění a jejich význam je trvalý. U diabetiků 1. typu a u diabetiků 2. typu v pokročilejších stádiích choroby je nezbytné k režimovým opatřením zařadit také léčbu inzulínem, resp. léky - perorálními antidiabetiky. Diabetici s vysokým stupněm nadváhy využívají pro podporu snížení tělesné hmotnosti další medikamentózní i chirurgické terapie (bandáž žaludku).

Zaměřme nyní pozornost na druhý z výše uvedených prostředků prevence a léčby diabetu (a dalších poruch látkové výměny) – na pohyb. V následujícím textu si povíme o přínosech pravidelné fyzické aktivity, o zásadách bezpečného cvičení (co, kdy, jak, kolik provádět), o rizicích plynoucích z nevhodného cvičení, o strategii úpravy dávkování inzulínu a stravy před a po fyzické aktivitě. Doplňující kapitolou bude prevence vzniku specifické komplikace – syndromu diabetické nohy.