home > Pohyb > Nevhodné formy pohybu

Nevhodné formy pohybu

Vedle výše zmíněných silových cvičení provozovaných s příliš vysokou intenzitou a nadměrnými hmotnostmi, existuje řada dalších aktivit, při kterých musí být diabetici značně opatrní či je dokonce vůbec nevykonávat.

Patří mezi ně úpolové sporty – box, judo, zápas, karate a jiné bojové sporty. Dále aktivity, u kterých není zajištěn plný kontakt se zemí – parašutismus, paragliding, potápění, rafting. Z důvodů vzniku náhlé hypoglykémie se také nedoporučují motoristické soutěže. Jednoznačně nevhodná jsou rovněž všechna cvičení, která jsou provozována s velmi vysokou intenzitou, kdy práce srdečního svalu překračuje 90% maximální tepové frekvence.

Diabetici s výraznou nadváhou musí být obezřetní při výběru pohybových aktivit také z jiného důvodu. Mnoho diabetiků s vyšší hmotností často trpí artrózami kolenních a kyčelních kloubů. V těchto případech je třeba vyvarovat se běhu, klasickému aerobiku, tenisu, squashi a všem dalším formám pohybu, při kterých dochází k nadměrné zátěži kloubů dolních končetin. Intenzivní pohybové aktivity jsou kontraindikovány u pacientů po akutním infarktu myokardu, cévních mozkových příhodách, nestabilní angině pectoris a nekorigované hypertenzi.

Velmi opatrní musí být u všech pohybových činností pacienti s těžkou retinopatií, s poruchami funkce ledvin, s narušenou čivostí periferních nervů. Absolutní zákaz vyšší fyzické aktivity platí pro akutní stavy hypoglykemie (glykemie pod 4 mmol/l), vysoké hyperglykemie (glykemie nad 14-16 mmol/l) a stavy ketoacidózy.

Diabetik, stejně jako člověk bez diabetu, nemůže vstupovat do tréninku s akutním onemocněním dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, chřipkou, zažívacími poruchami, jednoduše při všech situacích, kdy se necítí zcela zdráv. Překážkou pro absolvování pohybových aktivit jsou samozřejmě také vnější příčiny – nepříznivé meteorologické podmínky, mezi které patří velmi vysoká či nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu, intenzivní sluneční záření, silný vítr. Pro danou chvíli a konkrétní disciplínu má také velký význam vhodné oblečení a obuv. Ideální určitě není zahajovat cvičení s plným žaludkem těsně po jídle, ale také hladový s příliš dlouhým odstupem od posledního jídla.