home > Pohyb > Rizika

Rizika

Diabetes mellitus je onemocnění látkové výměny, které s sebou přináší při provozování pohybových aktivit řadu potenciálních nebezpečí.

Všichni diabetici 1. i 2. typu, léčící se pomocí inzulínu a některými perorálními antidiabetiky (deriváty sulfonylurey), mohou být při sportu ohrožení hypoglykemií. Před plánovanou aktivitou je třeba změřit si glukometrem hladinu krevního cukru, adekvátně upravit dávku inzulínu, popř. antidiabetik a také množství konzumovaných sacharidů. Při nepoměru mezi množstvím inzulínu a přijatých cukrů a škrobů hrozí značný pokles glykemie nejen při samotné aktivitě, ale také po jejím ukončení. Pozor je třeba dávat na zastřenou hypoglykemii, která může být fyzickou aktivitou maskována. Z těchto důvodů by lidé užívající inzulín neměli cvičit sami. Z bezpečnostních důvodů je přítomnost další osoby nezbytná. O prevenci vzniku hypoglykemií pojednáme v dalších kapitolách. Ve vzácných případech může nevhodně provozovaná fyzická aktivita naopak způsobit nečekané zvýšení hladiny krevního cukru. Nejčastěji k tomuto jevu dochází, vstupuje-li diabetik do tréninku s již zvýšenou glykemií, která při vysoké intenzitě zátěže dále roste díky rychlému vyplavení stresových hormonů a glukagonu.

Hypoglykemie, příp. hyperglykemie nejsou jediná nebezpečí, která jsou spojena s intenzivnější fyzickou aktivitou. Protože velká část diabetiků je zároveň postihována kardiovaskulárními chorobami, mohou také v této oblasti nastávat vážné, až život ohrožující, stavy. U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, anginou pectoris hrozí nedostatečné prokrvení myokardu až srdeční selhání. Velmi intenzivní cvičení může také způsobit výrazné zvýšení krevního tlaku.

Další rizika plynoucí z nadměrně dlouhého a intenzivního pohybu, provozovaného v nevhodných podmínkách jsou příhody, které se vyskytují i u nediabetiků – dehydratace a disbalance elektrolytů, křeče, přehřátí organismu, vyčerpání pohotovostních energetických zdrojů, přetížení, zranění pohybového aparátu. Abychom předešli vzniku těchto událostí, je třeba dodržovat hlavní zásady bezpečného provozování fyzické aktivity.