home > Stravování > Jaké potraviny (ne)jíst

Jaké potraviny (ne)jíst

V dnešní nabídce potravin na trhu je velmi těžké se vyznat. Pro správnou zdravou stravu jsou některé potraviny velmi vhodné, některé méně a některým je potřeba se přímo vyhnout.

Následující obrázek ukazuje, které potraviny jsou pro Vás ty vhodné (označené zeleně) a které jsou vyloženě nevhodné (označeny červeně). Jednotlivé výseče pak ukazují, jaké procentní zastoupení by měly mít jednotlivé skupiny v celodenním příjmu potravy.

co-konzumovat-1.jpg