home > Stravování > Závěrem

Závěrem

Tento text si klade za cíl seznámit Vás se základními zásadami zdravého životního stylu tak, abyste začali přemýšlet nad tím, co a v jakém množství byste měli jíst. Vzhledem k jejímu zkrácenému obsahu však v žádném případě nemohla obsáhnout vše, co byste měli o tomto tématu vědět. V případě, že Vám není něco jasné nebo se chcete na něco zeptat, máte možnost diskutovat o svých dotazech a problémech s ostatními diabetiky a lékaři na diskusním internetovém fóru, které najdete na webových stránkách www.mte.cz.

Doporučujeme Vám rozšiřovat svoje znalosti prostřednictvím dalších publikací diabetologů zabývajících se touto problematikou a konzultací s Vašimi lékaři, protože znají nejlépe Váš zdravotní stav.

Další užitečné zdroje informací ohledně problematiky diabetu najdete na webových stránkách a v publikacích:

  • MTE – největší distributor v diabetologii (www.mte.cz)
  • Česká diabetologická společnost – informace o diacentrech (www.diab.cz)
  • DiaStyl – časopis pro diabetiky (www.diastyl.cz)

Přejeme Vám duševní, tělesnou pohodu a spokojenost s našimi produkty.