home > Vše o diabetes > Akutní komplikace

Akutní komplikace

Mezi hlavní akutní komplikace patří hypoglikémie (nízká hladina krevního cukru) a hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru).

Hypoglykémie

Hypoglykémie je nízká hladina glukózy (krevního cukru) pod 3,3 mmol/l - vzniká v důsledku nedostatečného krytí potřeby glukózy (neobvykle intenzivní fyzická zátěž, stres, alkohol, opomenutí dávky jídla, požití některých léků, …). Nerozpoznané a neléčené hypoglykémie mohou vést k trvalému poškození mozku.

Každý uživatel inzulínu a jeho blízcí by měli znát příznaky hypoglykémie a měli by vědět, co dělat v případě, že se objeví. Hlavními příznaky hypoglykémie jsou: bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení / snížená citlivost končetin, nauzea (pocit na zvracení) až zvracení, zvýšená tepová frekvence (tachykardie), pocit úzkosti, podrážděnost, zmatenost, slabost, závratě, ztráta vědomí až koma. Co dělat?

Je nutná okamžitá pomoc: Zjistíte-li, po měření glykémie, hypoglykémii a dotyčný je při vědomí, podejte rychle a lehce vstřebatelný cukr - nejlépe glukózu ve formě gelu, sklenice ovocného džusu nebo prášku, případně krajíček chleba (v dávce 2 výměnných jednotek). Pokud není při vědomí, aplikujte glukagon do svalu (hormon působící proti inzulínu, může jej aplikovat zaškolená osoba) a zavolejte odbornou lékařskou pomoc - RZP (155).

Hyperglykémie

Hyperglykémie je vysoká hladina glukózy (krevního cukru) nad 11 mmol/l a vzniká v důsledku nedostatku inzulínu (vynechaná dávka, nedostatečná dávka bolusu k jídlu, vytažení nebo zalomení kanyly u pacientů na inzulínové pumpě - přerušení dodávky inzulínu, …). Pokud není hyperglykémie včas zjištěna a kompenzována, může dojít až k diabetické ketoacidóze, což je velmi závažný stav rozvratu vnitřního prostředí organizmu, jenž si může vyžádat hospitalizaci (ke zjištění diabetické ketoacidózy a určení její závažnosti Vám doma pomohou diaPHAN testovací proužky na moč - zjištění přítomnosti ketolátek a jejich množství). Hlavními příznaky hyperglykémie jsou: žízeň, nauzea až zvracení, bolesti břicha, časté močení, dehydratace, nejasné vidění, hluboké rychlé (Kussmaulovo) dýchání, acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak (hypotenze), podrážděnost, únava, spavost až letargie. Opět je nutná rychlá pomoc: Zjistíte-li, po změření glykémie, hyperglykémii, podejte krátkodobý inzulín (dle instrukcí Vašeho lékaře), opět změřte glykémii. Pokud glykémie neklesá, obraťte se na odbornou pomoc lékaře.

Máte další otázky k akutním komplikacím diabetu? Zaregistrujte se v naší poradně a svou otázku položte v kategorii o hyperglykémii a hypoglykémii!