home > Vše o diabetes > Úhradová vyhláška VZP

Úhradová vyhláška VZP

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (tj. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

Proužky diagnostické na stanovení glukózy

A. Množství do 400 kusů proužků za rok:

 • Hrazeno do 100 kusů/1 rok do celkové výše 800,- Kč, indikační kritéria: pacienti léčení perorálními antidiabetiky
 • Hrazeno do 400 kusů/1 rok do celkové výše 3 200,- Kč, indikační kritéria: pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně a pacientky s gestačním diabetem léčené dietou či perorálními antidiabetiky

B. Množství od 400 kusů do 1 000 kusů proužků za rok

Indikační kritéria: pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně), pacienti léčení inzulínovou pumpou a těhotné diabetičky léčené 1 - 2 dávkami inzulínu denně. Podléhá schválení revizním lékařem.

C. Množství od 1 000 kusů do 1 800 kusů za rok

Indikační kritéria: pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou.Podléhá schválení revizním lékařem.

Proužky k vizuálnímu testování glukózy/ketonů v moči

Jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr k občasné kontrole. Pacienti léčení PAD - hrazeno 50 kusů/rok, pacienti léčení inzulínem - hrazeno 300 kusů/rok. Úhrada 75%.

Proužky testovací pro stanovení ketolátek v krvi

Hrazeno 75% maximálně 4 balení/rok Indikační kritéria: preskripce pouze v diabetologických centrech. Určeny jsou pouze pro diabetiky do 18 let věku, gravidní diabetičky a diabetiky I. typu léčených inzulínovou pumpou bez ohledu na věk

Lancety pro odběr krve

Hrazeno do 100 kusů/rok do výše 300,- Kč

Aplikátor odběru krve pomocí lancet

Hrazen 1 kus/5 let, do výše 250,- Kč

Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou

Hrazen1 kus/3roky,do výše 1200,- Kč

Aplikátor inzulínu

Inzulínové pero - hrazen 1kus/3 roky do výše 1 500,- Kč; hrazeny maximálně 2 kusy/3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu

Jehly k injekčním stříkačkámk aplikaci inzulínu

Hrazeno 100 kusů do výše 120,- Kč

Jehly k inzulínovým perům

Hrazeno 200kusů/rok do výše 530,- Kč

Komplet k aplikaci(stříkačka s fixovanou jehlou)

Hrazeno 100 kusů do výše 370,- Kč

Stříkačka injekční k aplikaci inzulínu

Hrazeno 100 kusů do výše 230,- Kč

Glukometr

Hrazeno1 kus/10 let do výše 1 000,-Kč, pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu.

Jehly k neinzulínovým perům

Hrazeno 100 kusů/rok do výše do 270,- Kč

Inzulínové pumpy

jsou členěny do tří kategorií:

 • inzulínové pumpy bazální
 • inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem na měření glukózy či napojením na glukometr
 • inzulínové pumpy s vestavěným kontinuálním monitorem a odezvou na měření glukózy

Indikace k předpisu inzulínové pumpy: Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:

 • opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga-Lantus)
 • výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)
 • prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem
 • prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou
 • ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:

 • schopnost správnévolby režimu pumpy
 • motivace, výchovaa spolupráce pacienta
 • potřebné personální a technické vybavení pracoviště
 • pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu
 • dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 2. (viz sloupec KAT v Úhradovém katalogu VZP - ZP) je nutné, aby v žádostio schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1.

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 3,je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 1. a 2.

Příslušenství k inzulínové pumpě

 • 2 páry baterií - směrná doba užití 1-2 měsíce - hrazeno ze 75%
 • zásobník k dávkovači inzulínu -hrazeno z 75%
 • sety infuzní kovové k inzulínové pumpě - hrazen 1 set do výše 160,-Kč
 • sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě- hrazeno maximálně 120 setů/1 rok do výše 300,- Kč/1 set, podléhá schválení revizního lékaře.