home > Vše o diabetes > Léčba diabetes > Selfmonitoring

Selfmonitoring

Selfmonitoring je pravidelné samostatné měření hladiny glukózy v krvi a reakce jedince na naměřené hodnoty. V praxi to znamená, že si změříte glykémii glukometrem a na základě naměřeného výsledku si upravíte dávku inzulínu nebo příjem potravy a poté se znovu přeměříte. Cílem selfmonitoringu je, abyste byli schopni udržovat glykémii co nejblíže normálním hodnotám.

Co jsou pro diabetika normální hodnoty glykémie?

Pro stanovení cílových hodnot je nutno zohlednit typ diabetu, pacientův věk, druh léčby atd. Doporučené cílové glykémie dle České diabetologické společnosti jsou 4 - 6 mmol/l nalačno, a 6 - 7 mmol/l po jídle u dospělých. U dětí mohou být hodnoty dle věku o něco vyšší.

Vzhledem k tomu, že glykémie v průběhu dne kolísá, je důležité sledovat její hodnoty pravidelně a dlouhodobě. Ke kontrole dlouhodobé glykemické rovnováhy slouží test HbA1C (glykovaný hemoglobin, diabetiky také často nazýván "dlouhý cukr"). Tento test zjišťuje úroveň kompenzace diabetu zpětně za období předešlých 6 týdnů. Provádí se jednou za 3 měsíce z krve odebrané ze žíly či prstu. Normální hodnoty u zdravého člověka jsou do 4%, u diabetika jsou obrazem uspokojivé kompenzace hodnoty do 6%. Protože každý z Vás je jedinečný, jsou hodnoty glykovaného hemoglobinu hodnoceny a posuzovány Vaším lékařem individuálně na základě znalosti Vašeho celkového zdravotního stavu. Udržování glykovaného hemoglobinu v normálním rozmezí znamená lepší kompenzaci diabetu, která povede k Vaší lepší duševní i tělesné pohodě a hlavně k prevenci či oddálení možných akutních či chronických komplikací (snížení hodnoty glykovaného hemoglobinu o 1% přináší až 21% snížení rizika úmrtí v důsledku diabetu, 14% snížení rizika vzniku infarktu myokardu, atd.).