home > Pohyb > Aktivita a inzulin

Aktivita a inzulin

Dostáváme se ke specifické otázce, které se týká především diabetiků 1. typu a diabetiků 2. typu léčených inzulínem. Diabetici 2. typu léčení pouze dietou a léky, které nestimulují uvolňování inzulínu do krevního oběhu, většinou nemusí mít maximální kontrolu nad aktuální glykémií před sportem - nehrozí jim výrazné nebezpečí hypoglykemie. Přesto i oni by měli zahajovat cvičení ve vhodném odstupu od posledního jídla.

Proč diabetikům, kteří si píchají inzulín hrozí při sportování riziko hypoglykemie?

U zdravého člověka sníží slinivka břišní v reakci na pohybovou zátěž sekreci inzulínu do krevního oběhu. Diabetikovi, který si inzulín před cvičením píchnul do podkoží, koluje v krvi konkrétní množství inzulínu, které uklízí glukózu do buněk. Práce kosterní svaloviny spotřebovává značné množství glukózy pocházející ze zásob svalového glykogenu, ale také glukózy z krevního oběhu. Kombinace delšího cvičení, inzulínu dodaného z vnějšku a nedostatečných zásob sacharidů v těle mohou velmi snadno vyústit v hypoglykemický stav.

Proto velmi záleží na tom, co a kdy sníte před plánovanou pohybovou aktivitou. Ovlivní to nejen hladinu krevního cukru, fyzický výkon, ale i celkovou pohodu, v jaké se bude trénink odehrávat. O množství stravy, příjmu sacharidů a počtu inzulínových jednotek, které byste měli před fyzickou aktivitou aplikovat, se rozhodnete na základě aktuální glykémie, charakteru a délky aktivity, která vás čeká.

Zásadou je snížit počet jednotek inzulínu působícího v průběhu cvičení o 20 až 50%.

Čím delší výkon očekáváte, tím větší redukci inzulínu je třeba provést. Eventuelně je třeba také snížit množství inzulínu, který bude aplikován po ukončení cvičení. Pokud se jedná o celodenní aktivitu, snížit je třeba také dlouhý inzulín píchnutý v ranních hodinách. Důležité také je místo vpichu inzulínu. Pokud aplikujete inzulín do partií, které jsou aktivní (stehna, sedací svalstvo, paže), významně se zrychlí jeho vstřebávání. Výhodné je aplikovat inzulín do břišní oblasti, ze které se vstřebává pomaleji.

Alespoň v počátcích, tj. při zahájení pravidelných tréninků, je dobré monitorovat hladinu krevního cukru před, při (jedná-li se o delší aktivity – každou hodinu 1x) i po ukončení cvičení s odstupem několika hodin. Pomůže Vám to naučit se správně manipulovat s přísunem sacharidů a množstvím aplikovaného inzulínu – s cílem udržení v průběhu celé tréninkové jednotky optimální glykemie.