Glukosurie

Měření glukózy v moči mělo velký význam zejména v době, kdy nebylo možno změřit glykémii doma. Dnes má toto vyšetření význam zejména pro pacienty, kteří nemají glukometr nebo dostatečné množství testovacích proužků pro testování glykémie z krve. Zásadní význam potom má vyšetření ketolátek pro pacienty s diabetem 1. typu.

Glukosurie se měří pomocí diagnostických proužků na moč. Nabízíme diagnostické proužky diaPHAN® pro sebetestování" k vyšetření množství glukózy, ale také ketolátek v moči, což má zásadní význam pro zjištění diabetické ketoacidózy a její léčbu. Je tak spojena výhoda měření obou hodnot současně.

Tato metoda měření neudává okamžitý stav cukru ani ketolátek v krvi, proto se v žádném případě nedá použít ke sledování v případě hypoglykémie. Proužky diaPHAN® pro sebetestování dostanete v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb či u nás v MTE.