home > Vše o diabetes > Telemedicína

Telemedicína

Telemedicína je součástí eHealth (elektronizovaného zdravotnictví) a označuje poskytování medicínských služeb na velké vzdálenosti. Proto je někdy používáno synonymum distanční medicína. Světová zdravotnická orgnizace definuje telemedicínu jako souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

Využití telemedicíny v jednotlivých lékařských oborech má společné prvky. Klinická péče na dálku pomáhá eliminovat bariéry a zlepšuje přístup ke zdravotním službám. Je tak s výhodou využitelná v nouzové a intenzivní péči, stejně jako v péči o chronické pacienty. Podle způsobu, jakým jsou přenášeny informace, lze telemedicínu rozdělit na čtyři oblasti: přenos (transfer) informací; dálkové monitorování; dálková terapie; telemedicínské vzdělávání.

Zdroj: wikiskripta.eundc.png
Doporučené telemedicínské řešení pro diabetes