home > Vše o diabetes > Chronické komplikace

Chronické komplikace

Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Jen na Vás záleží, zda se rozhodnete investovat (čas a někdy méně pohodlí) do svého zdraví, abyste si jej udrželi v co nejlepším stavu co nejdéle. Pár námětů pro Vás uvádíme v následujícím textu o prevenci.

Literatura uvádí statistiky výskytu chronických komplikací diabetu, jejichž léčba je složitá, zdlouhavá a náročná. Může dojít k takovým poškozením, jejichž stav je již nevratný. Následuje přehled těch nejzávažnějších.

Mikrovaskulární komplikace

Mikrovaskulární komplikace jsou komplikace vyvinuté na základě dlouhodobého poškozování tkáně a jejích nejmenších cév špatnou kompenzací diabetu.

  • Retinopatie - poškození cévního zásobení sítnice oka, dochází k úbytku až úplné ztrátě zraku
  • Nefropatie - poškození ledvin a jejich postupné selhávání

Makrovaskulární komplikace

Makrovaskulární komplikace jsou komplikace, které vznikají na základě dlouhodobého poškozování cévního systému - vysoký krevní tlak, angina pectoris, infarkt myokardu, mozková mrtvice...

Neuropatie

Neuropatie je poškození nervových zakončení v končetinách, úbytek až ztráta citlivosti vedoucí k následnému poškození diabetika (necítí např. popálení, poranění ostrými předměty - zapíchnutý kamínek do plosky nohy, apod.)

Komplikace smíšeného původu

Mezi komplikace smíšeného původu patří infekty dásní a dutiny ústní, poškození cév a nervů dolních končetin (např. syndrom diabetické nohy vedoucí až k amputacím končetiny)...