home > Vše o diabetes > Diabetes u dětí

Diabetes u dětí

Cukrovka u dětí a dospívajících je obvykle způsobena nedostatkem inzulínu. Má své odlišnosti biologické, psychické i sociální ve srovnání s cukrovkou dospělých. Je charakterizována velkou labilitou, sklonem k hypoglykémii i k diabetické ketoacidóze, rychlým rozvojem diabetických chronických komplikací.

Základním způsobem léčby je podávání inzulínu, nejčastěji více injekcemi inzulínu denně pomocí inzulínových per nebo pomocí inzulínové pumpy. Spolu s inzulíny struktury lidského inzulínu se užívají také analoga inzulínu s velmi krátkým nebo naopak s velmi prodlouženým účinkem.

Mimořádnou důležitost má tzv. selfmonitoring. Ukázalo se, že čím častější je měření glykémie, tím lepší úroveň kompenzace diabetu. V praxi to znamená měřit glykémie v tzv. malých profilech (3 - 4 měření denně před jídly), podle potřeby doplňovat měřením tzv. velkých profilů glykémie (například 8 měření glykémie včetně měření po jídle a v noci). Znalost okamžité hodnoty glykémie umožňuje přizpůsobit všechny složky léčby - dávky inzulínu, stravu i pohyb. Velký význam má řádné vedení diabetického deníku. V poslední době se začínají nacházet v praxi metody kontinuálního měření glykémie. Při dlouhodobém sledování je třeba kontrolovat růst a celkový vývoj dítěte, aktivně pátrat po rozvoji diabetických chronických komplikací (ledvinných, nervových, očních) a po často přidružených onemocněních (štítné žlázy, celiakie).

Obrovský význam v péči o diabetické děti má tzv. edukační sestra a klinický psycholog. Důležité je rozdělení pravomocí a odpovědnosti v léčbě mezi dospívajícím a jeho rodinou. Významná jsou rozhodnutí o případné změněné pracovní schopnosti a volbě povolání, poučení o antikoncepci. Řada pracovišť pediatrické diabetologie pravidelně organizuje rekondiční pobyty (diatábory). Významnou pomocí rodinám dětských diabetiků je profesionální Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR (http://diadeti.cz), které vydává naučné materiály a organizuje výukové pobyty. Při dobré spolupráci rodiny lze dnes dosáhnout normálního tělesného, psychického i sociálního vývoje dítěte do dospělosti.

Autor: Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.