home > Pohyb > Než začnete

Než začnete

Lékařské vyšetření

Jaké cvičení si vybrat, jakou zvolit intenzitu, jak dlouho a jak často se pohybovým aktivitám věnovat je ovlivněno řadou faktorů. Před zahájením pravidelného cvičení navštivte svého ošetřujícího lékaře, který posoudí váš zdravotní stav (kompenzace diabetu, krevní tlak, kardiorespirační výkonnost, stav pohybového aparátu atd.) a probere s Vámi konkrétní možnosti pohybových aktivit. Výhodné je nechat si provést zátěžový test na rotopedu, kterým se zhodnotí aktuální výkonnost srdečního, oběhového, dýchacího aparátu a odhalí výskyt němé ischémie (neprokrvení) srdečního svalu. Po absolvování zátěžového testu dostanete přesná doporučení při jakých intenzitách (tepových frekvencích) cvičení provozovat.

Které formy pohybu jsou při diabetu nejvýhodnější?

Jako základní a nejdůležitější jsou považovány tzv. aerobní aktivity. Slovo aerobní znamená, že jsou provozovány za dostatečné dodávky kyslíku pracujícím tkáním.

Jedná se o dynamický, cyklický pohyb zatěžující velké svalové skupiny (dolní a horní končetiny, pletenec ramenní, sedací svalstvo, svaly břišní, prsní a zádové), provozovaný na úrovni mírné až střední intenzity. Mezi tyto činnosti počítáme chůzi, jogging, běh, cyklistiku, bruslení, in-line bruslení, plavání, veslování, aktivity na stacionárních trenažérech – rotoped, ergometr, eliptical, stepper, běžecký pás, veslařský trenažér. Vhodné jsou také kolektivní, míčové a raketové sporty, provozované opět s mírnou intenzitou zátěže - kopaná, volejbal, košíková, házená, tenis, stolní tenis, badminton a řada dalších.

Aerobní aktivity by měly naplňovat převážnou část tréninkového plánu. Pro redukci nadváhy, úpravu látkové výměny, rozvoj výkonnosti srdečně-cévní a dýchací soustavy mají nezastupitelnou úlohu. Svůj význam však má také posilovací cvičení – s hmotností vlastního těla, s PET lahvemi naplněnými vodou, s činkami, gumovými expandéry či pomocí posilovacích strojů a kladek. Aerobní činnosti je tedy výhodné doplnit jednoduchými posilovacími cviky, díky kterým dojde k udržení, resp. rozvoji hmoty kosterní svaloviny. Platí úměra - čím více svalů člověk má, tím vyšší spotřeby energie v podobě oxidace tuků a glukózy dosahuje. Na tomto místě je však třeba upozornit na vhodnou velikost zátěže a hmotnost břemene. Zásadně se vyvarujte všem cvičením s těžkými činkami a posilování s velmi vysokou intenzitou. Při takto provozovaných aktivitách může dokonce docházet k vzrůstu hladiny krevního cukru (vlivem vyplavení stresových hormonů – adrenalinu a noradrenalinu), k výraznému zvýšení krevního a nitroočního tlaku – což je zvláště nebezpečné při retinopatii (diabetickém poškození oční sítnice). Proto je třeba volit lehčí hmotnosti, cvičit v mírném tempu, pravidelně dýchat a nepřepínat se. Výhodné je zpočátku absolvovat několik tréninkových lekcí pod vedením zkušeného fyzioterapeuta či kondičního trenéra, který vás naučí správné technice cvičení, držení těla, dýchání a dávkování zátěže.